Phyllostachys praecox

2010phypraecox1

2012phyprae2

2012phyprae3

2012phypraex

2012phyprae1